Hvordan betaler man?

By 9. January 2020

1. Er man ikke selv i stand til at kunne stå for den daglige madlavning, kan man blive visiteret af kommunen, som så giver et tilskud til maden. Kommunen trækker betalingen over pensionen.

2. Bestilles der pensionistmad i privat regi, sendes der i første omgang et girokort, som skal tilmeldes betalingsservice/PBS. Herefter forgår betalingen automatisk og der udsendes hver måned en betalingsoversigt fra PBS/NETS.